Fondens formål er:

at forestå udlodning af fondens driftsoverskud og kapital til støtte af aktiviteter med oprindelse i Frederiksværk og Vinderød sogne til gavn for menighedens liv og vækst, styrkelse af kristentroen, oplysning om kirkens liv og lære og tjeneste for medmennesket (Rom. 15.7).

Til opfyldelse af formålet kan fonden yde støtte til eksempelvis etablering og afholdelse af forskellige former for aktiviteter, herunder udgifter til mødevirksomhed, foredrag, koncerter, seminarer, lejrskoleophold, cafe, materialer og kurser. Endvidere til etablering og drift af koordinatorfunktion eller konsulent til inspiration og igangsætning af aktiviteter og opsøgende arbejde, idet fonden i særlig grad ønsker at styrke fokus på børn og unge, herunder konfirmander, samt familier.